U prostorijama Kulturnoga društva Međimurje Velenje, na Međimurskome gruntu, u ponedjeljak 14.ožujka 2016.godine održana je Osma redovita sjednica Predsjedništva Saveza hrvatskih društava Slovenije. Sjednica je protekla u radnome ozračju, u konkretnoj raspravi o pripremljenim točkama dnevnoga reda. Kao što je u raspravi više puta naglasio predsjednik Saveza Đanino Kutnjak, doprinos raspravi najbolje se mjeri u osobnoj pripremljenosti za pojedine točke dnevnoga reda i zadaće o kojima je riječ. Od ukupne pripremljenosti za sjednicu zavisi njezin operativni tijek i vrijednost dogovorenih zaključaka.

Dogovor o pripremi i izvedbi Petoga Sabora Hrvatske kulture postignut je na temelju izražavanja spremnosti svih društava, da aktivno sudjeluju na Saboru, koji će održati u subotu i nedjelju  18. i 19.lipnja 2016.godine u Kopru. Domaćin Sabora, Joso Begić,predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva Istra Piran izložio je idejnu zamisao i koncept izvedbe Sabora.

Uvod prvoga festivalskoga dana Sabora bit će Sveta Misa u koparskoj katedrali Uznesenja Marijinoga. Već prije podne na posebno uređenom prostoru bit će izložbe ručnih radova, slika, nošnji. Na posebnim štandovima je moguće nuditi za prodaju hrvatska jela, alkoholna i bezalkoholna pića, te proizvode ručnih radova. Oko štandova mogu nastupati i zabavljati članovi glazbenih skupina hrvatskih društava.

Glavna priredba se održava na Martinčevom trgu na pripremljenoj pozornici, okvirno od 18 do 20 sati. Izvan toga vremena bit će omogućen slobodan nastup iz pojedinih društava. Dakako, društva će trebati izvršiti prijave o svojim nastupima, u okvirima predviđenoga vremena, uključujući i vrijeme za probe izlaska na pozornicu i početka nastupa. Organizator će pripremiti prostor za garderobe u blizini pozornice, zatim ručak i večeru uz popularne cijene, također nedaleko od glavne pozornice. Ako se postigne pomoć od općine Koper, možda spomenuti štandovi se neće trebati plaćati.

U nedjelju 19.lipnja bit će održan program, prema prijavama iz društava, uz napomenu da će se sadržaj nastupa i izložbi odrediti na temelju prijava. Uspješna organizacija i izvedba Sabora zavisit će prije svega o pravovremenim prijavama i dobrim pripremama nastupa svih društava. Ovim okvirnim napomenama i predstavljanju koncepta Sabora hrvatske kulture slijedit će vremensko i sadržajno preciziranje, te potrebni naputci za prijave, pripremu i nastupe društava.

Potpredsjednik Saveza Mijo Stanko u ulozi predsjednika odbora, podnio je iscrpno izvješće o tijeku aktivnosti za ostvarenje ideje o postavljanju u Ljubljani  spomenika jednom od hrvatskih velikana. Najveći dio tih specifičnih aktivnosti potrebnih koordinacija sa lokalnim vlastima čini Savez hrvatskih društava Slovenije, uz podršku Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ljubljani. Najzahtjevnije bilo je pitanje lokacije u okviru gradskoga područja dostupnoga javnim sadržajima i kod toga je učinjen značajan pomaka. Aktivnost se nastavlja u zadovoljavanju potrebnih uvjeta za pridobivanje potrebnih dozvola , u traženju mogućnosti financiranja ili materijalne pomoći u izradi i postavljanju spomenika. Na sjednici je ovo izvješće prihvaćeno kao kvalitetan i vrijedan pristup, koji najpovoljnije utječe na učinkovito približavanje vremena, u kojemu se može očekivati postavljanje dostojnog hrvatskog spomenika u središnjemu području glavnoga grada Slovenije.

Spomenute aktivnosti su sadržane i u Planu rada Saveza za 2016.godinu, koji sadrži i neke nove posebne sadržaje, konkretne zadaće i forme djelovanja. Tako je rečeno, da se i u ovoj godini, sa novim idejama i sadržajima pripremaju u većini društava prigodne izložbe ručnih radova, seminari hrvatskoga folklora i tamburaških instrumenata, te izdavanje Radne bilježnice za učenje hrvatskoga jezika.

Prvi broj novoga izgleda časopisa Saveza Korijeni dobiva nove poticaje o sadržajima zanimljivim za različite generacije, u povezanosti s aktivnijim postavljanjem sadržaja na internetskoj stranici Saveza i pojedinih društava.

Uključivanje u regionalne projekte Slovenija-Hrvatska, projekte Ministarstva kulture i Javnoga fonda kulturne djelatnosti Republike Slovenije, te predstavljanje Saveza u raznim institucijama Republike Hrvatske i Republike Slovenije, kao i održavanje redovitih i dopisnih sjednica Saveza, čine stalnu aktivnost i saveza i društava, koja će se usklađivati i na razini predsjedništva Saveza, a sve sa ciljem ostvarenja što većeg ugleda i boljeg ukupnog položaja Hrvata u Sloveniji. U tome ima problema, pa je na ovoj sjednici o  tome bilo riječi.

Posebice vrijedi predstaviti ideju i prijedlog o zajedničkoj proslavi Dana državnosti Republike Slovenije i Republike Hrvatske u Mostecu u Ljubljani, prigodom završetka biciklističke karavane na Putu prijateljstva Vukovar-Ljubljana, na koju se pozivaju sva društva, da sudjeluju sa svojim programima i u zajedničkom svečarskom veselju.

Na sjednici je saslušano odobreno izvješće blagajnika Saveza, te predsjednice Nadzornoga odbora. Bila je to prilika za razjašnjavanje i odgovaranje određenih pitanja, te razmatranje ideja i prijedloga, koji će se ugrađivati u postojeći Plan rada za ovu godinu.

Na kraju su vrijedne domaćice Vesna i Zlata pripremile i poslužile ukusnu večeru, koja je protekla u prijatnom druženju, dogovaranju i razmjeni iskustava.

Pripremio: Ivan Botteri