6. 3. 2020. Hotel Lipa Lendava.

Skupštinu je otvorio predsjednik društva Đanino Kutnjak,obavljen je izbor radnog predsjedništva i član Izvršnog odbora HKDP Ivan Kodba je izabran za predsjedavajućeg,za zapisničarku je izabrana podpredsjednica Slavica Brkić a za ovjerovatelje zapisnika su izabrani Grozdana Kasaš i Vladimir Magdalenić.
Po popisu članstva HKD Pomurje utvrđeno je da na skupštini ima dovoljan broj članova da svi doneseni zaključci budu pravovaljani.

 Za skupštinu je predložen slijedeći dnevni red:

1.      Otvorenje skupštine, pozdrav i utvrđivanje nazočnosti;
2.      Izbor radnog predsjedništva,zapisničara i dva ovjerovitelja;

3.      Izvještaj o radu za 2019. godinu

  • Predsjednika
  • Blagajnika i računovodstva
  • Nadzornog odbora
  • Predstavnika sekcija društva (novinarska,folklorni ansambl)
    Izvještaj Inventurne komisije.

Rasprava o izvještajima za 2019. godinu

4.      Glasanje o prijedlogu članarine za 2019
5.      Potvrda podnesenih izvještaja o radu za 2019
6.      Plan rada za 2020.godinu podnosi predsjednik
7.      Pitanja i prijedlozi 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Na početku skupštine je predstavljena formular za obnovu  pristupne izjave radi usklađivanja rada društva s “Zakonom o varstvu osebnih podatkov   (ZVOP-1)”.

 Đanino Kutnjak je predstavio izvještaj o radu HKD Pomurja za 2019., izvještaji o financijskom poslovanju predstavila je Marjana Žalik- računovodstvo “Svis”. Nakon izvještaja Nadzornog odbora koji je predstavio Zvonimir Leskovec, folklorne i tamburaške sekcije te inventurnog izvještaja otvorena je rasprava i svi izvještaji su jednoglasno potvrđeni.

Predsjedavajući je predstavio prijedlog iznosa članarina. Na prijedlog Izvršnog odbora članarina ostaje ista za članove 15 eur a obiteljska 25 eur,prijedlog članarine je jednoglasno potvrđen.

Predsjednik društva je  predstavio je ambiciozni plan rada za 2020. godinu. U ovoj fazi, na početku godine, nejasan je broj projekata jer još nisu potpisani ugovori i čekaju se rezultati natječaja na koje su aplicirani programi da bi se odredili datumi priredaba. Jedan dio projekata je siguran. U planu rada je i odkup nekretnine na Glavni ulici 28 Lendava (prostor za proširenje Hrvatskog kulturnog centra).
Plan rada za 2020. godinu  Skupština HKD Pomurje je jednoglasno potvrdila.

Živko Brkić je HKD Pomurju poklonijo svoj umjetnički rad,sliku (prikazije zagrebački Kaptolski trg sa Katedralom), na poklonu se je predsjedavajući skupštine, zahvalio ispred društva na lijepom poklonu.
Slavica Brkić je na kraju skupštine nadahnuto recitirala pjesmu koju je posvetila našem društvu.

Moje Hrvatsko društvo
Kao da je bilo jučer kada smo se prvi puta sreli
A zbilo se je to jedne snježne večeri u veljači .
I tamo su bili svi sretni i veseli
Tada nam je bila tek god.sk.druga
A danas da je već 15 po redu
Ima sasvim sigurno naše vodstvo dosta zasluga .
Moram spomenuti našega predsjednika Đanina
On nas vodi od početka osnivanja
I drži nivo našega Hr.dr.kao da je kulturna baština .
Puno je truda bilo uloženo oko otvaranja Hr.doma
I evo uskoro će biti 10 god.kako ga imamo
A da je to bila ispravna odluka nema nikakvog dvoma .
Veselim se svake godine našem Hr.balu.
Nastojim dovesti što više posjetitelja .
Pa neka se u živo uvjere u našu jedinstvenu zabavu .
Dragi moji moramo se i u buduće zajedno potruditi
Osobno želim da se naše društvo još više razvija
Moramo svojim djelovanjem i nastupima pokazati
Kako možemo i želimo puno svega ponuditi


Slavica Brkić za 15 god .Hr.dr.2020

Nakon Godišnje skupštine koja se je održala u Konferncijskoj sobi Hotela Lipa,svi zajedno smo otišli u restoran na pripremljenu večeru te zabavu povodom Dana žena. 

Tekst: Đanino Kutnjak
Foto: Suzana Kutnjak – Fotografije na linku: https://imgur.com/a/Xicva4t