Naziv operacije: Skupaj pod eno streho
Akronim: Tectum
Začetek operacije: 30.4.2020
Zaključek operacije: 30. september 2021
Vrednost operacije:  115.464,02

Finančna podpora: 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

Partnerji: 

 • Občina Lendva – Lendva Közseg
 • Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva
 • Produkcijske in druge storitve, Peter Ošlaj s.p.
 • Hrvaško kulturno društvo Pomurje – Pomurje Horvát Kultúregyesület
 • Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, Renkovci 

Kratek opis operacije:

Namen operacije je vzpostavitev sodelovanje med projektnimi partnerji z namenom izboljšanja kvalitete dogodkov in povečanja števila kvalitetnih dogodkov preko izvedbe potrebnih naložb, usposabljanj in primerov dobrih praks. S projektom bo pridobljena potrebna oprema, ki bo pod eno streho združevala lokalno in širšo populacijo ob kvalitetnih prireditvah in drugih aktivnostih, ki jih bodo izvajale razne organizacije.  

S projektnimi aktivnostmi se bodo vzpostavile nove oblike sodelovanja, organizirana bodo usposabljanja za potrebe dviga kompetenc organizacije dogodkov z vrhunsko opremo ter usposobljenim timom. 

S povečanjem števila prireditev in kvalitete le-teh bodo ustvarjene dodatne možnosti za razvoj podjetništva in priložnosti za nevladne organizacije in socialna podjetja, ki bodo lahko ob dogodkih našli svojo poslovno priložnost ter priložnost za uresničevanje svojega poslanstva.  

Za namene vzpostavitve nove lokalne storitve in ponudbe bo v okviru operacije kupljena oprema, nakar bo sledilo usposabljanje in izobraževanje za učinkovitejše izvajanje dogodkov. Aktivnosti bodo zajemale izobraževanje za postavitev šotora, izobraževanje za upravljanje zvoka na dogodkih,  plesne delavnice za nastope na dogodkih, kulturni management, delavnice za usposabljanje ciljnih skupi ter promocijsko-izobraževalne dogodke socialnega podjetništva. 

Ključni cilj projekta:

Ključni cilj operacije je v roku enega leta vzpostaviti sodelovanje med partnerji z namenom izboljšanja kvalitete organizacije dogodkov in povečanja števila dogodkov v naselju Lendava preko izvedbe potrebnih naložb, usposabljanj ter primerov dobrih praks v njenem širšem okolju. 

Aktivnosti operacije in njihovi rezultati:
Vzpostavitev nove lokalne storitve in ponudbe

Glavni namen aktivnosti je vzpostavitev nove lokalne storitve in ponudbe: vzpostavitev partnerstva za organizacijo dogodkov s poudarkom na naložbi, s katero bo zagotovljena osnovna oprema za izvedbo večjih dogodkov v Lendavi. Projektno partnerstvo bo tako pripravljeno za izvedbo novih  dogodkov in nadgradnjo obstoječih prireditev. Ključne aktivnosti so: 

 • Nakup prireditvenega šotora
 • Nakup ozvočenja in opreme
 • Nakup stojnic za prireditve
 • Vzpostavitev koledarja prireditev
 • Nakup prenosnega računalnika z opremo

Izvedba usposabljanj in izobraževanj za učinkovitejše izvajanje dogodkov

Po zagotovitvi primerne opreme bo sledila izvedba usposabljanj in izobraževanj za učinkovitejše  izvajanje dogodkov, v katera bodo vključene različne ciljne skupine glede na njihova zanimanja. Predvidene aktivnosti so:

 • Izobraževanje za postavitev šotora
 • Izobraževanje za upravljanje zvoka na dogodkih
 • Plesna delavnica za nastope na dogodkih
 • Izobraževanje za kulturni management
 • Delavnice za usposabljanje ciljnih skupin (5 delavnic)
 • Promocijsko izobraževalni dogodki socialnega podjetništva (6 delavnic)
 • Delo na projektu 

Izvedba dogodkov

Tretji sklop aktivnosti zajema izvedbo treh različnih dogodkov, pri katerih bomo uporabili pridobljene naložbe in znanja. Predvidene aktivnosti:

 • Predstavitev zavodov, organizacij in institucij pod eno streho
 • Dnevi manjšin v Občini Lendava
 • Medžimurski sejem
 • Sejem nevladnih organizacij

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si