Ustvarjam za zagon KulturniK!

Ustvarjam za zagon, KulturniK! je operacija, ki bo s svojimi inovativnimi aktivnostmi prispevala k predstavitvi kulture pripadnikov hrvaške in madžarske manjšine v slovenskem javnem prostoru. Naš namen je razvijati ustvarjalnost in izobraziti pripadnike manjšin na področju medijev in avdiovizualne umetnosti.

Hitri tehnološki razvoj je tudi za manjšinski ustvarjalni sektor velika priložnost. Mediji in povezana družabna omrežja pomagajo soustvariti odnos državljanov do manjšin, zato je širjenje kakovostnih kulturnih vsebin bistveno tkivo tega razumevanja.

Hrvaška manjšina se zaradi neurejenega ustavno-pravnega položaja bori s pomanjkanjem virov za delo, zato ne prispeva k zadostnemu prenosu svojih kulturnih dobrin in izboljšanju medijske prepoznavnosti. Partnerji madžarske manjšinske skupnosti bodo v pomoč z modelom svojih dobrih praks, vsi skupaj pa bomo oblikovali inovativni model sodelovanja v slovenskem kulturnem prostoru.

Posegli bomo po privlačnih izobraževalnih pristopih, tudi prek mobilnih, terenskih učnih poti in po spletnem prenosu izobraževalnih delavnic. Zaposlili bomo pripadnika hrvaške manjšine, vzpostavili kulturna partnerstva, povezali namenski trg dela in razvili modele medkulturnega sodelovanja, ki temeljijo na skupnem vrednotenju manjšinskih vsebin, pobud in metod državljanskega razvoja.

Z rezultati operacije bomo ustvarili platformo za izboljšanje manjšinskih politik in partnerstvo enakovrednih deležnikov, ki bo sistematično in metodološko oblikovalo strategije na področju zaposlovanja, vidnosti manjšin in razumevanja manjšinskih pravic.


Pretekla predavanja prenos materialov:

kulturnik-pridobivanje-sredstev-v-kulturi-1-del

kulturnik-pridobivanje-sredstev-v-kulturi-2-del

Vidnost, oglaševanje in trženje kulturnih projektov in dogodkov

Novinarstvo in odnosi z javnostjo 1

Pravni in davčni vidiki delovanja društev 2

Pravni in davčni vidiki delovanja društev 1


 

»Operacijo Ustvarjam za zagon, KulturniK! sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«

 

 

Vrednost operacije: 78.220,75 EUR.

Trajanje projekta: 1.7.2016 do 31.8.2017

Kazalniki:
Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v program: 70
Zaposlitev predstavnika iz ranljive skupine: 1

Partnerji v projektu:

Kontakt v projektu:
Ninoslav Kutnjak (041 815 660)

email: info@zagon-kulturnik.si

Celostna grafična podoba operacije

cgp-prirocnik-kulturnik.pdf