Savez hrvatskih društava Slovenije i Hrvatsko kulturno društvo Pomurje zajedno su organizirali seminar za plesače, tamburaše i buduće voditelje folklornih skupina koji je održan 15.siječnja 2016 u Hrvatskom domu u Lendavi.
Polaznici seminara imali su priliku u teoretskom dijelu nastave pratiti predavanja kao što su;

IMG_7560 IMG_7606

– Hrvatske plesne zone,
– metodika rada s izvornim folklornim skupinama i scenska primjena folklora,
– povijest tambure u Hrvata,
– karakteristični pjevni primjeri Međimurja i Posavine.

Nakon pauze za ručak, u plesnoj dvorani Banffy centra, seminar je nastavljen s praktičnom podukom koju su sačinjavali;
– Plesovi Međimurja (Klinčec, Čip čardaš, Međimurski lepi dečki, Jelka, Falila se Jagica, Kuritari),
– Plesovi Posavine (I ja jesam posavačko dete, staro sito, Dučec).

IMG_7706 sasa

Zadnja dva sata iskorištena su za praktičnu nastavu gdje je utvrđivano novostečeno znanje uz tamburašku pratnju sastavljenu od Tamburaša HKD Pomurje i Tamburaša KD Velenje. Seminaru je prisustvovalo dvadesetak polaznika iz četiri društva u sklopu Saveza hrvatskih društava Slovenije. Voditelji seminara su bili prof. Sanja Bacinger i prof. Zlatko Bacinger.

IMG_7704 IMG_7631

Na kraju prvog organiziranog seminara u sklopu SHDS zaključeno je da je ubuduće potrebno u programu saveza organizirati što više stručnih seminara kojima bi se educirali polaznici s čime bi se podigla kvaliteta umjetničkog izražavanja te unaprijedilo predstavljanje hrvatske kulture u Sloveniji.

Nakon seminara svi sudionici su posjetili Međunarodni susret folklornih skupina u organizaciji Kulturnog društva Zala Gyorgy iz Pinca pored Lendave.
Tekst: Đanino Kutnjak