U subotu 5. ožujka 2016. godine u organizaciji Zajednice HKUU Međimurske županije i Odbora za međimurski i koreografirani folklor u Kulturnom domu u Žiškovcu održan je seminar folklora „Međimurske pjesme i plesovi“, kojega je u sklopu godišnjeg plana Zajednice HKUU Međimurske županije održao prof. Andrija Ivančan, etnolog i polonist.

Seminaru je prisustvovalo ukupno 96 polaznika iz 27 kulturno umjetničkih društava s područja Međimurja, četri iz Republike Slovenije. Na seminaru su se obrađivali plesovi i pjesme Međimurja koje su ne tako davno izvodili naši preci a koji su pod utjecajem novijeg razdoblja otišli u zaborav.

Polaznici seminara bili su oduševljeni samom tematikom te mogućnošću da te plesove ponovo zaživimo. Knjiga koju je napisao Dr. Ivan Ivančan bila je kamen spoticanja, naime u knjizi je zabilježeno jako puno plesova koji se danas ne izvode a za koje nije bilo plesnih obrazaca.

Tako je prof. Andrija Ivančan zaživio nekad zaboravljene pjesme i plesove koje je jednom davno njegov otac Dr. Ivan Ivančan zabilježio i istražio na području Međimurja.