V lendavski gledališki in koncertni dvorani je na 36. državnem srečanju tamburaških in mandolinskih skupin Slovenije nastopilo devet skupin, ki so bile na regijskih srečanjih najbolje ocenjene. Srečanje je organizirala lendavska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Najprej so izven uradnega tekmovalnega dela nastopili gostitelji iz Lendave, člani Tamburaške skupine Hrvaškega kulturnega društva Pomurje Lendava. Umetniški vodja skupine je Zlatko Bacinger, predsednik pa Đanino Kutnjak. Predstavili so se s skladbami Spominčice. Regica in Monfrina. Med devetimi skupinami v uradnem temovanju pa je bili iz pokrajine ob Muri Tamburaški orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer. Dirigentka je Simona Pirc Katalinič, predsednica Mira Rebernik Žižek, nastopili pa so s skladbami Ne čakaj na maj, Le ouri, le sejaj in Something stupid.
Nastopile so še tamburaške skupine iz Rogatca, Senožeti, Gorišnice, Majšperka, Šmartna, Dragatuša, Tamburaški orkester Petrovi tamburaši in Glasbeno društvo Tamburjaši. V Sloveniji deluje več kot petdeset tamburaških in mandolinskih skupin. Strokovni spremljevalci prireditve so bili Helena Vidic, Tomaž Habe in Damir Zajec. Na prireditvi je Javni sklad za kulturne dejavnosti podelil dve Galusovi listini, visoki priznanji sklada za glasbeno dejavnost, ki sta ju prejela Helena Vidic in Janez Kermelj.
Državni susret tamburaša Slovenije.jpg1