Naziv je priredbe koja se svake godine odvija u organizaciji Javnog sklada za kulturne djelatnosti, ispostava Lendava.

Na priredbi u kulturnom domu Lendava 26. studenog 2016. nastupile su najuspješnije skupine s regijskih i državnih susreta amaterske kulture s područja Upravne jedinice Lendava. Hrvatsko kulturno društvo Pomurje sjajno su predstavili Tamburaši HKD-a Pomurje koji su pratili vokalni nastup Jasne Vuradin Popović.

Priredba je i ujedno obilježila 40. obljetnicu JSKD-a.