Projekt OOFTB

Nakon opsežnog rada koji je uključivao terenska istraživanja, proučavanje objavljenih kataloga i publikacija, razgovore s čuvarima privatnih zbirki te blisku suradnju s projektnim partnerima, s ponosom objavljujemo da smo uspješno mapirali značajan dio kulturne baštine Međimurja. Ovim projektom povezane su tradicije naroda Hrvatske, Mađarske i Slovenije, ističući zajedničko kulturno naslijeđe koje ove zemlje dijele.

Ovo multidisciplinarno istraživanje nije bilo samo dokumentacijski zadatak, već putovanje kroz povijest, kulturu i umjetnost koje premošćuje prošlost i sadašnjost, ističući šarenilo i ljepotu narodnih nošnji Međimurja. Projekt je obogatila suradnja s različitim institucijama, muzejima, etnolozima, kustosima i stručnjacima različitih profila, čiji su doprinosi bili ključni u uspjehu ovog pothvata.

Nastavljamo radimo na stvaranju inovativne publikacije, koja će biti obogaćena fotografijama i video zapisima dijelova narodne nošnje. Cilj ove publikacije je ne samo dokumentirati, već i oživjeti kulturnu baštinu, pružajući čitateljima jedinstveni uvid u bogatstvo i raznolikost naše zajedničke kulturne povijesti.

_________________________________________________________________________

OUT OF the BOX, projekt  v okviru programa Ustvarjalna Evropa v katerim sodeluje Hrvatsko kulturno društvo Pomurje iz Lendave.

Po obsežnem delu, ki je vključeval terenske raziskave, študij objavljenih katalogov in publikacij, pogovore z skrbniki zasebnih zbirk in tesno sodelovanje s projektnimi partnerji, s ponosom sporočamo, da smo uspešno kartirali pomemben del kulturne dediščine Medžimurja. Ta projekt povezuje tradicije narodov Hrvaške, Madžarske in Slovenije ter poudarja skupno kulturno dediščino teh držav.

Ta multidisciplinarna raziskava ni bila le dokumentacijska naloga, temveč potovanje skozi zgodovino, kulturo in umetnost, ki premosti preteklost in sedanjost ter poudarja barvitost in lepoto međimurskih narodnih noš. Projekt je obogatilo sodelovanje z različnimi institucijami, muzeji, etnologi, kustosi in strokovnjaki različnih profilov, ki so bili ključni za uspeh tega podviga.

Nadaljujemo z ustvarjanjem inovativne publikacije, ki bo obogatena s fotografijami in video posnetki delov narodne noše. Cilj te publikacije ni le dokumentirati, temveč tudi oživljati kulturno dediščino in tako bralcem omogočiti edinstven vpogled v bogastvo in raznolikost naše skupne kulturne zgodovine.