Hrvatsko kulturno društvo Pomurje organiziralo je etnološko-kulinarsku manifestaciju Međimurski sejem, koja je uz glazbu i druženje uvijek mirisala na tradicionalna međimurska jela. Savez kulturnih društava Lendava zajedno s kulturnim društvima iz više općina organizirala je dvanaestu manifestaciju Međugeneracijski suživot među društvima na kojoj se predstavilo trinaest kulturnih skupina.

Prvi su nastupili Zbor Zrinskih i tamburaši Hrvatskog kulturnog društva Pomurje. Uslijedili su nastupi zbora „Nemam časa” Udruge umirovljenika Lendava, pučkih pjevača KUD-a Hotiza, Mađarskih pučkih pjevača KD Petöfi Sandor Dolina, ženske folklorne skupine Udruge umirovljenika Turnišče, Vokalne skupine Evterpe Kulturno društvo Hotiza, društvo Belmura Zarja Gaberje i pjevač narodnih pjesama KD Štefan Raj Turnišče.

Predstavljanje kulturnih društava zaključili su zbor Kulturno-turističke zajednice Močvirski tulipan Radmožanci, pučki pjevači KUD-a Fran Saleški Finžgar Žižki, pjevačka skupina Lindva te pučki pjevači i svirači Gomilički degaši.