Lendavsku trgatev obično obilježava tradicionalna povorka, koja ovaj put nije prošla središtem grada. Na ovogodišnjoj lendavskoj trgatvi predstavilo se 18 različitih društava i mjesnih odbora koje su pokazale razne običaje vezane uz jesenske radove i tradicijske običaje u statičnim prikazima na cesti. Hrvatsko kulturno društvo Pomurje ostalo je vjerno tradiciji te sudjelovalo 17. puta na Lendavski trgatvi, zajedno s Kulturno umjetničkim društvom Žiškovec. Četvrti puta zajedničkim snagama dosada uprizorili smo narodne i običaje vezane uz jesenske radove pa smo do sada predstavili međimurske svate, žetvene običaje, berbu grožđa te ove godine “bundeve od njive do ulja”. Prikaz etnoloških običaje na Lendavskoj trgatvi koja je izvorno etnološka priredba zahtijeva određeno znanje, rekvizite, angažman članova društva, financijska sredstva i najviše dobru volju. U našem društvu nemamo članove koji bi prvo idejno, a zatim i stručno organizirali prikaz pojedinog etnološkog običaja te nam je presudna suradnja sa KUD-om Žiškovec i Jagodom Srša, članicom i dugogodišnjom predsjednicom KUD-a Žiškovec. Jagoda je i predsjednica Odbora za narodne običaje Zajednice hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije iza nje su brojne smotre narodnih običaja i ocjenjivanje istih te istraživanje i sakupljanje etnoloških običaja i predmeta. U prikazu jesenskih radova “bundeva od njive do ulja” korišteni su starinski alati: sjekire, noževi, ribeži, mužar, kasač, emajlirano posuđe, drvena kolica, kopanja i stolice. Svaki detalj je važan u procesu obrade bundeva. Sam prikaz je dočarao dovoz bundeva u kolicima sa njive, presijecanje sjekirom bundeva na drvenom panju, odvajanje koštica iz unutrašnjosti bundeve, guljenje i ribanje bundeve za pripremu kolača, kosanje bundeva za ishranu stoke, sušenje koštica na mreži te drobljenju u mužaru. Zadnji prikaz je kuhanje drobljenih koštica u vodi te pirjanju dok se na površini ne pojavi ulje od bundeve koje se žlicom odvaja, hladi i sprema u bocu. Cijeli opisani trud završava sa degustacijom jela i kolača od bundeve na izložbenom štandu oko kojeg se je okupljalo najviše posjetitelja. U našim zajedničkom prikazima etnoloških običaja u Lendavi, kroz organizaciju njihove prezentacije učimo Hrvatsku kulturu i tradiciju u izvornom obliku.