Prošle je godine i Hrvatsko kulturno društvo Pomurje iz Lendave obilježila epidemija.
U petak 5.7.2021. članovi Hrvatskog kulturnog društva Pomurje iz Lendave okupili su se u prostorijama Hrvatskog kulturnog centra Zrinski u Glavnoj ulici i održali redovnu godišnju skupštinu. Kao što se moglo čuti u uvodu, unatoč dobro poznatoj epidemiološkoj situaciji, udruga je pridobila 11 projekata i uspješno ih provela. ŽProjekti su dobiveni od:

Javnog fonda za kulturu Republike Slovenije: 
Tiskanje 2 broja časopisa Glas, Likovna izložba međimurskih slikara iz zbirke Pohižek, prekmurski plesovi i Tjedan hrvatske kulture u Lendavi. Projekti dobiveni od Općine Lendava: Javni poziv za kulturu, Javni poziv za turizam, Kiparska kolonija-Spomenik Nikoli Zrinskom VII, Uređenje Hrvatskog kulturnog centra Zrinski, Tjedan hrvatske kulture u Lendavi, Uređenje dvorišta Hrvatskog kulturnog Centar Zrinski. Središnji državni ured za Hrvate u inozemstvu odobrio je i financirao Program rada HKD Pomurja i HKC Zrinski. “Svi su projekti dovršeni, provedeni i financijska izvješća pripremljena i uspješno dovršena”. U 2020. godini održano je 5 sastanaka Izvršnog odbora (neki dopisno), izabrano je Stručno povjerenstvo za izbor spomenika i grafički dizajn Hrvatskog kulturnog centra Zrinski, a od Općina Lendava pribavljena je dokumentaciju i dozvolu za postavljanje spomenika Nikoli Zrinskom VII u dvorištu glavne ulice 28, izvedena je humanitarna akcija „Potres u Hrvatskoj“ za pomoć žrtvama potresa u Banovini i naručena je kiparska kompozicija Nikole Zrinskog VII. Među kulturno-turističkim događanjima organizirano je fotografska izložba “Tajne podvodnog svijeta” Borislava Vrbanca i likovna izložba međimurskih slikara iz zbirke Pohižek u Kazališno-koncertnoj dvorani Lendava, Tjedan hrvatske kulture u Lendavi: Izložba 15 godina HKD Pomurje, virtualna prezentacija 27. broja Glasa HKD Pomurje, koji je ovaj put bio monografija, film “Virtualne izložbe” u tri dijela zamjenjivog sadržaja: 15 godina HKD Pomurje – predstavljanje HKC Zrinski Nikola Zrinski VII Čakovec, 6. međimurski sajam na kuli Vinarium i sudjelovanje na tržištu u Lendavi.

Folklorni ansambl
Početak godine obilježili su aktivnosti i nastupi Folklornog ansambla. Nastupili smo na humanitarnoj manifestaciji u Mačkovcu te nastupali povodom 10. obljetnice Udruge Primorci i Istranani u Prekmurju u Benici. Tamburaši HKD samostalno su nastupili na kulturnoj priredbi otvaranja izložbe Tajne podvodnog svijeta i na Etno večeri u Moravskim toplicama, nova folklorna koreografija “Prekmurski plesov” bila je gotovo dovršena, ali probe su zbog epidemiološke situacije prestale . Folklorna skupina nije se sastajala na probama od 15. ožujka 2020. godine, a tamburaši su povremeno vježbali onoliko koliko dopuštaju epidemiološke mjere. “Prostori i dvorište Hrvatskog kulturnog centra Zrinski redovito se održavaju, pokrivaju se komunalni troškovi (struja, voda, kanalizacija i odvoz smeća).

Financijski izvještaj:
Na računu, osim prihoda i rashoda od neprofitnih djelatnosti, objavljuju se i prihodi i rashodi od profitnih djelatnosti. Za svaku vrstu prihoda i rashoda vode se zasebne analitičke evidencije. Prihodi od neprofitnih aktivnosti odnose se na primljenu potporu Općine Lendava za rad udruge, donaciju od poreza na dohodak za 2019. godinu, sredstva primljena od Republike Hrvatske (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Grad Mursko Središće), potpora JSKD-a (projekti), donacije pravnih i fizičkih osoba, članarine i financijski prihodi (pozitivna kamata na saldo na poslovnom računu i ostali prihodi). Prihodi od neprofitnih aktivnosti iznose 23.449,77 EUR, dok se prihodi od profitnih aktivnosti odnose na prihode od pruženih usluga i prihode od prodaje robe (nastupi na raznim događanjima, novčani primici). Prihodi od dohodovne djelatnosti iznose 859,00 EUR. Ukupni troškovi neprofitne aktivnosti za 2020. godinu iznose 19.390,68 EUR. Troškovi dobiti povezani s materijalnim troškovima (troškovi kupnje potrošnog materijala za događaj, uredskog materijala) troškovi usluga (troškovi računovodstvenih usluga, najam gotovine,) i troškovi amortizacije (amortizacija pouzećem) iznose 859,00 EUR. Na dan 31. prosinca 2020. objavljen je višak prihoda nad rashodima neprofitnih djelatnosti u iznosu od 4.059,09 EUR.